ΥΓΕΙΑ

Νόσος Alzheimer μια σύγχρονη επιδημία

Στις μέρες μας, παρατηρείται μια χωρίς προηγούμενο αύξηση του αριθμού των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Στις αναπτυγμένες χώρες, η αύξηση

1 41 42 43