Όσο γυμναζόμαστε, τόσο περισσότερη ενέργεια έχουμε, ενώ ο χρόνος που αφιερώνουμε στον εαυτό μας, βελτιώνει τη διάθεση και την αυτοεκτίμησή μας. Όπως έλεγε ο Αριστοτέλης: ” ο τρόπος με τον οποίο θα γεράσουμε θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσουμε”. Αν βελτιστοποιήσουμε τον τρόπο ζωής μας, μπορούμε να κερδίσουμε μια πρόσθετη δεκαετία καλής ζωής, που διαφορετικά δεν θα την είχαμε.

Η βελτίωση του τρόπου ζωής επιτυγχάνεται με σωστή διατροφή, άσκηση, ψυχική ισορροπία και καθαρό περιβάλλον.