10η Εκδήλωση «Το ταξίδι του Αριάδνη συνεχίζεται…»

Home ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10η Εκδήλωση «Το ταξίδι του Αριάδνη συνεχίζεται…»
ariadni

10η Ημερίδα Ψηφιακής Παιδείας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης για την ορθή χρήση τεχνολογιών από τα παιδιά & τους εφήβους

“Το ταξίδι του Αριάδνη συνεχίζεται..

 

Αθήνα, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

 

               Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

    Μεγάλη Αίθουσα

 

-Υπό την αιγίδα των :

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.)

www.minedu.gov.gr

Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι)

 www.youth-med.gr

                                               

      -Με τη συνεργασία των :

Ευρωπαϊκού Προγράμματος SELMA

www.youth-life.gr

Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)

Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”

www.youth-health.gr

– Οργάνωση:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

«Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»

www.youth-msc.gr

Επιστ. Οργανισμός «ΜΑΖΙ για την Εφηβική Υγεία»

www.youth-life.gr

Διαβάστε το πρόγραμμα εδώ