ψωματική άσκηση

ασκηση ασπίδα στον καρκίνο

Ασπίδα για τον καρκίνο η σωματική άσκηση

Σε μια προσπάθεια να αναδείξει τη σημασία της άσκησης και της σωστής διατροφής στην πρόληψη του καρκίνου, η φαρμακευτική εταιρεία