παιδική διατροφή

παιδική παχυσαρκία

Μπορούμε να προλάβουμε την παιδική παχυσαρκία;

Με δεδομένα τα απογοητευτικά ποσοστά της χώρας μας στην παιδική παχυσαρκία, η πρόληψη του φαινομένου, μέσα από τη θεμελίωση μιας