Μάθηση μετά μουσικής

Home NEWS FEEL GOOD STORIES Μάθηση μετά μουσικής
mousikh

Η μουσική  υπόκρουση έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τις επιδόσεις σε γνωστικές δραστηριότητες. Μια μελέτη έδειξε ότι η μουσική βοήθησε εξεταζόμενους να τελειώσουν περισσότερες ερωτήσεις και οδήγησε σε πιο σωστές απαντήσεις. Μια άλλη μελέτη δείχνει ότι το κατά πόσον η μουσική αυξάνει τη γνωστική λειτουργία εξαρτάται από το αν η μουσική βελτιώνει τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου.