ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: Νέα, επαναστατική θεραπεία

Home ΥΓΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: Νέα, επαναστατική θεραπεία
cancer treatment mchine

O καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στον ανδρικό πληθυσμό μετά τον καρκίνο πνεύμονα, ενώ διαφαίνεται μια τάση να προσβάλλει και νεότερες ηλικίες στις προηγμένες χώρες. Μέχρι στιγμής, ο εντοπισμένος καρκίνος προστάτη σε ασθενείς μέχρι 75 ετών αντιμετωπίζεται πρώτιστα με τη ριζική αφαίρεση του οργάνου (ιδανικά ρομποτική ριζική προστατεκτομή).

Λόγω της αυξηµένης επίπτωσης της νόσου ωστόσο, έγιναν προσπάθειες για άλλες µορφές µη επεµβατικών θεραπειών, µε εφάµιλλα ογκολογικά αποτελέσµατα χωρίς επιδράσεις στην εγκράτεια των ούρων και τη στυτική ικανότητα, µόνιµο άγχος των ανδρών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέµβαση.

Η συσκευή Focal One® HIFU (υψηλής συχνότητας υπέρηχοι) είναι η πρώτη ιατρική ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ συσκευή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εστιακή θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Συνδυάζοντας όλες τις τελευταίες τεχνολογίες απεικόνισης και θεραπείας, το Focal One  εξασφαλίζει την ιδανική εστιακή θεραπεία: ακρίβεια και απεικόνιση της βλάβης µε µαγνητική και υπερήχους, µη επεµβατική χειρουργική προσέγγιση, ακριβή και αποτελεσµατική θεραπευτική ενέργεια και απεικόνιση επικύρωσης στο τέλος της θεραπείας.

Η Focal One – Pοµποτικά υποβοηθούµενη  ογκεκτοµή του προστάτη– αντιµετωπίζει τον καρκίνο του προστάτη δηµιουργώντας µια ακριβή και µη αναστρέψιµη νέκρωση πήξης του στοχευµένου ιστού, διατηρώντας παράλληλα τον περιβάλλοντα ιστό. Μέσω του ορθού εκπέµπονται υψηλής συχνότητας υπέρηχοι στην εστία του καρκίνου, οι οποίοι ανεβάζουν τη θερµοκρασία στον όγκο στους 85 βαθµούς Κελσίου, νεκρώνοντάς τον. Το Focal One αποτελεί τον βέλτιστο συνδυασµό τεχνολογίας για ιδανική εστιακή αποτελεσµατικότητα, µε ακριβείς ροµποτικές κινήσεις.

Πλεονεκτήµατα

  • Ακριβής θεραπεία του διαγνωσµένου όγκου
  • Διατήρηση της ποιότητας ζωής του ασθενούς
  • Δυνατότητα να εκτελεστεί οποιαδήποτε άλλη θεραπεία αν χρειαστεί.
  • Το Focal One δεν υποκαθιστά τη ροµποτική χειρουργική, αποτελεί όµως µια ιδανική θεραπεία διάσωσης του µη επιθετικού προστατικού καρκίνου.

Ενδείξεις

Ενδείκνυται ειδικά σε:

  • ασθενείς πιο προχωρηµένης ηλικίας (>70 ετών). Εδώ η αποτελεσµατικότητα του Focal One είναι τέτοια, που οι ασθενείς αυτοί δεν πρόκειται να απειληθούν από τον προστατικό καρκίνο για το υπόλοιπο της ζωής τους
  • ασθενείς που δεν µπορούν να υποβληθούν στην πολύωρη και απαιτητική διαδικασία νάρκωσης µιας ροµποτικής επέµβασης. Στο Focal One απαιτείται µικρός χρόνος νάρκωσης σε πιο εύκολη θέση. Μπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί µε επισκληρίδια ή ραχιαία αναισθησία.
  • ασθενείς που έχουν προτιµήσει ακτινοβολία και όχι ριζική προστατεκτοµή στο παρελθόν και τώρα παρουσιάζουν υποτροπή του καρκίνου. Αυτή η κατηγορία ασθενών είναι ιδανική για Focal One, διότι η επέµβαση ριζικής πρστατεκτοµής σε ακτινοβοληθέντα προστάτη ενέχει υψηλότατο κίνδυνο επιπλοκών.

Ας σηµειωθεί πως το Focal One απαιτεί µία και µόνο συνεδρία και ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκοµείου την επόµενη µέρα. Άλλο πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί στον ίδιο ασθενή ξανά αν τυχόν παρουσιάσει υποτροπή στο µέλλον. Αντίθετα, το χειρουργείο και η ακτινοθεραπεία γίνονται µόνο µια φορά.

Θα πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι η ροµποτική ριζική προστατεκτοµή δεν µπορεί να υποκατασταθεί από καµία άλλη θεραπεία. Για τις κατηγορίες όµως των πιο πάνω ασθενών (πιο µεγάλοι ηλικιακά ασθενείς, δυσκολίες νάρκωσης, προηγηθείσα ακτινοθεραπεία), το Focal One αποτελεί την ιδανική λύση χωρίς νοσηρότητα κι επιπλοκές.

Ήδη «τρέχουν» κλινικές µελέτες που µπορεί να αποδείξουν πως η εστιακή θεραπεία του καρκίνου προστάτη θα µπορούσε να αποτελέσει στο µέλλον την πρώτιστη και ιδανική θεραπεία εκλογής.

Στη χώρα µας, µε τη συγκεκριµένη µέθοδο έχει ήδη θεραπευθεί µεγάλη σειρά ασθενών µε καρκίνο προστάτη, χωρίς επιπλοκές και µε εξαιρετικά αποτελέσµατα.