Μείωση ρεκόρ των καπνιστών στη χώρα μας την τελευταία 5ετία

Home NEWS FEEL GOOD STORIES Μείωση ρεκόρ των καπνιστών στη χώρα μας την τελευταία 5ετία
NO SMOKING 300x300

Θεαματική μείωση των καπνιστών τα τελευταία πέντε χρόνια στη χώρα μας καταγράφει νέα μελέτη που πραγματοποίησε η εταιρία ερευνών ΚΑΠΑ Research, για λογαριασμό του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.
Σύμφωνα με την έρευνα, το 27,1% του πληθυσμού δηλώνει σήμερα ότι καπνίζει, έναντι του 36,7% που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη έρευνα της ΚΑΠΑ Research το
2012. Ή πτώση αυτή, των 9,6 ποσοστιαίων μονάδων, σε μία πενταετία αποτελεί ρεκόρ μείωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οπωσ- δήποτε καταγράφει τον μικρότερο μέχρι σήμερα επιπολασμό του καπνίσματος στον ελληνικό πληθυσμό.
Ή έρευνα εστίασε, επίσης, στο θέμα της νομοθεσίας για το παθητικό κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους, με το 83,8% να χα- ρακτηρίζει σαν πολιτισμική υποβάθμιση τη μη εφαρμογή του νόμου και το 76,1% των Ελ- λήνων να δηλώνει θυμωμένο για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί τη μοναδική χώρα της Ε.Ε. η οποία επιτρέπει το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους, εκθέτοντας τους πολίτες της σε παθητικό κάπνισμα. Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο της έρευνας που διεξήχθη σε 13 περιφέρειες της χώρας, το 96,6% των ερωτηθέντων έχει βρεθεί τον τελευταίο χρόνο σε κλειστό δημόσιο χώρο μη εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου, κάτι που προκάλεσε θυμό στο 74,2% του δείγματος της έρευνας. Οι ευθύνες για τη μη τήρηση του νόμου βαρύνουν, τόνισαν οι ερωτώμενοι, τόσο την Πολιτεία, που δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα, όσο και τις δημοτικές αρχές.