Επανάσταση στη θεραπεία του Καρκίνου του Προστάτη

Home ΥΓΕΙΑ Επανάσταση στη θεραπεία του Καρκίνου του Προστάτη
cancer focal one

Η συσκευή Focal One® HIFU (υψηλής συχνότητας υπέρηχοι) είναι η πρώτη ιατρική ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ συσκευή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εστιακή θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, συνδυάζοντας όλες τις τελευταίες τεχνολογίες απεικόνισης και θεραπείας.

Γιατί αποτελεί ιδανική θεραπεία:

1. Απεικονίζει µε ακρίβεια τη βλάβη µε µαγνητική και υπερήχους
2. Αποτελεί µη επεµβατική χειρουργική προσέγγιση
3. Διοχετεύει ακριβή και αποτελεσµατική θεραπευτική ενέργεια στη βλάβη-κακοήθεια, ενώ δίνει τη δυνατότητα επικύρωσης της επιτυχίας στο τέλος της θεραπείας.

Πώς αντιµετωπίζει τον καρκίνο του προστάτη;

Δηµιουργεί µια ακριβή και µη αναστρέψιµη νέκρωση πήξης του στοχευµένου ιστού, διατηρώντας παράλληλα τον περιβάλλοντα ιστό. Δηλαδή, µέσω του ορθού, εκπέµπονται υψηλής συχνότητας υπέρηχοι στην εστία του καρκίνου, οι οποίοι ανεβάζουν τη θερµοκρασία στον όγκο στους 85 βαθµούς Κελσίου, νεκρώνοντάς τον. Το Focal One αποτελεί ένα βέλτιστο συνδυασµό τεχνολογίας για ιδανική εστιακή αποτελεσµατικότητα µε ακριβείς ροµποτικές κινήσεις.

Τα πλεονεκτήµατα της εστιακής θεραπείας

  • Ακριβής θεραπεία του διαγνωσµένου όγκου (τρισδιάστατη ροµποτικά)
  • Διατήρηση της ποιότητας ζωής του ασθενούς (διατήρηση εγκράτειας και στυτικής λειτουργίας)
  • Δυνατότητα να εκτελεστεί οποιαδήποτε άλλη θεραπεία αν χρειαστεί µετέπειτα (ριζική προστατεκτοµή, ακτινοθεραπεία)
  • Το Focal One δεν υποκαθιστά τη ροµποτική χειρουργική, αποτελεί όµως µια ιδανική θεραπεία διάσωσης του µη επιθετικού προστατικού καρκίνου.

Eνδείξεις
Ενδείκνυται ειδικά σε:

  • Ασθενείς µε ήπιας και µέτριας επιθετικότητας προστατικό καρκίνο Gleason score 6 και 7 (ιδανικοί ασθενείς)
  • Aσθενείς πιο προχωρηµένης ηλικίας (>70 ετών). Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί µια κακοήθεια η οποία εξελίσσεται για µακρό χρονικό διάστηµα χωρίς να απειλεί άµεσα τη ζωή των ασθενών. Οι ριζικότερες παρεµβάσεις, όπως η ριζική προστατεκτοµή ή η ακτινοθεραπεία ίσως να αποτελούν υπερβολική θεραπεία σε ηλικιωµένους ασθενείς, ενώ και η ορµονικής φύσης φαρµακευτική αγωγή ενέχει καρδιοτοξικότητα. Όπως φαίνεται από µελέτες, η αποτελεσµατικότητα του Focal One είναι τέτοια, ώστε οι ασθενείς αυτοί δεν πρόκειται να απειληθούν από τον προστατικό καρκίνο στο υπόλοιπο της ζωής τους.
  • Eφαρµογή σε νεώτερης ηλικίας ασθενείς, οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν απόλυτα τη στυτική τους ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα ακολουθούν το πρωτόκολλο παρακολούθησης
  • Aσθενείς που δεν µπορούν να υποβληθούν στην πολύωρη και απαιτητική διαδικασία νάρκωσης της ροµποτικής. Στο Focal One απαιτείται µικρός χρόνος νάρκωσης σε πιο εύκολη θέση και µπορεί και να πραγµατοποιηθεί µε επισκληρίδιο ή ραχιαία αναισθησία
  • Ασθενείς που έχουν προτιµήσει ακτινοβολία και όχι ριζική προστατεκτοµή στο παρελθόν, αλλά τώρα παρουσιάζουν υποτροπή του καρκίνου. Αυτή η κατηγορία ασθενών είναι ιδανική για Focal One, διότι η επέµβαση ριζικής προστατεκτοµής σε ακτινοβοληθέντα προστάτη ενέχει υψηλότατο κίνδυνο επιπλοκών.
  • Θα πρέπει να σηµειωθεί πως η θεραπεία µπορεί να είναι τελείως εστιακή στην περιοχή της βλάβης, αν η βιοψία µε τη βοήθεια της πολυπαραµετρικής καταδείξει ότι µόνο εκεί υπάρχει νόσος.

Θετικές ιδιαιτερότητες της τεχνικής

Ας σηµειωθεί πως το Focal One απαιτεί µια συνεδρία και ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκοµείου την επόµενη µέρα χωρίς καµία επιπλοκή, πλην µιας παροδικής συχνουρίας για λίγες ηµέρες.
Άλλο πλεονέκτηµα πέραν όλων των ανωτέρω, αποτελεί το γεγονός πως το Focal One µπορεί να πραγµατοποιηθεί στον ίδιο ασθενή ξανά αν παρουσιάσει υποτροπή όγκου (ενώ χειρουργείο και ακτινοθεραπεία γίνονται µόνο µια φορά).
Σε καµία περίπτωση η ροµποτική ριζική προστατεκτοµή δεν µπορεί να υποκατασταθεί. Για τις κατηγορίες όµως των πιο πάνω ασθενών (πιο µεγάλοι ηλικιακά ασθενείς, δυσκολίες νάρκωσης, προηγηθείσα ακτινοθεραπεία) το Focal One αποτελεί την ιδανική λύση χωρίς νοσηρότητα κι επιπλοκές.
Τρέχουν ήδη µελέτες που δεν αποκλείεται στο µέλλον να αναδείξουν την εστιακή θεραπεία του καρκίνου του προστάτη ως την πρώτιστη και ιδανική θεραπεία εκλογής.

Εµπειρία στον ελληνικό χώρο

Μεγάλη σειρά ασθενών µε καρκίνο προστάτη έχουν επωφεληθεί της πρωτοποριακής ροµποτικά υποβοηθούµενης ογκεκτοµής πρoστάτη Focal One στην κλινική µας.
Επρόκειτο για ασθενείς µε υποτροπή προστατικού καρκίνου µετά από ακτινοβολία, ασθενείς µε προστατικό καρκίνο και συµπαροµαρτούντα προβλήµατα υγείας (κυρίως καρδιολογικά) και οι ασθενείς µε περιορισµένη νόσο και ηλικία > 70 έτη (Gleason score 6-7).
Όλοι έλαβαν ραχιαία αναισθησία, η συνεδρία διήρκησε περίπου µιάµιση ώρα και εξήλθαν του νοσοκοµείου την επόµενη ηµέρα. Η πολυπαραµετρική µαγνητική τοµογραφία, ειδική για την απεικόνιση του προστάτη, ανέδειξε εξάλειψη του καρκίνου (από PIRADS 4 ή 5 προεγχειρητικά σε PIRADS 2 µτχ) και όσοι έκλεισαν δίµηνο µετά τη συνεδρία είχαν PSA <0,2.
Εάν πρόκειται να αντιµετωπισθεί όλος ο προστάτης, ενδείκνυται 15 µέρες τουλάχιστον πρό ή αµέσως µετά το Focal One να πραγµατοποιηθεί διουρηθρική προστατεκτοµή για το ενδεχόµενο επίσχεσης ούρων.

Για ειδικές οµάδες ασθενών µε καρκίνο του προστάτη, το Focal One αποδεικνύεται µια νέα πρωτοποριακή ροµποτική µέθοδος αντιµετώπισης χωρίς επέµβαση, µε συγκρίσιµα αποτελέσµατα της ροµποτικής χειρουργικής εξαίρεσης για τις περιπτώσεις ήπιας και µέτριας επιθετικότητας προστατικού καρκίνου.
Aς σηµειωθεί πως το κέντρο µας ήδη αποτελεί κέντρο αναφοράς στην Ευρώπη και αποτελεί µέλος πανευρωπαϊκής οµάδας αναφορικά µε τη βελτίωση και την ασφαλή παροχή σύγχρονων µεθόδων στον προστατικό καρκίνο.