μυικές θλάσεις

Μϋικές θλάσεις: Συχνές αλλά όχι αθώες

Εκεί που αθλείσαι, ένας έντονος πόνος σε ακινητοποιεί. Η μυϊκή θλάση αποτελεί τη συχνότερη μυϊκή κάκωση που παρατηρείται στους αθλητές.