μεταβιλικό σύνδρομο

“Παιδί” του μεταβολικού συνδρόμου

Από όλους αυτούς που εμφανίζουν λιπώδη διήθηση στο υπερηχογράφημα, μόνο ένα μικρό ποσοστό θα εξελιχθεί σε ηπατίτιδα και κίρρωση του