γήρανση πληθυσμού

Τι προκαλεί την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα;

Η δύσκολη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, η επάρκεια ιατρικών υπηρεσιών κατά την φάση της εγκυμοσύνης καθώς και του τοκετού, το