Οι προτάσεις του ΠΦΣ για τον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών

Home ΥΓΕΙΑ Οι προτάσεις του ΠΦΣ για τον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών
pills antibiotics

1.Εισαγωγή πρωτοκόλλων συνταγογράφησης σχετικών με τη συνταγογράφηση των αντιβιοτικών, ιδίως αυτών νεότερης γενεάς, και παρακολούθηση της χρήσης τους εντός των νοσοκομείων.

 

2.Να υπάρξει πρόβλεψη για το μεγάλο πρόβλημα της «τηλεφωνικής συνταγής». Είναι ένα φαινόμενο η βασική αιτία του οποίου εδράζεται σε εγγενείς αδυναμίες της ΠΦΥ. Προτείνουμε να προβλεφθεί μια ηλεκτρονική εφαρμογή (ειδικού τύπου mobile application)   όπου ο ιατρός, θα συνταγογραφεί  μέσω αυτής της εφαρμογής.

 

3.  Θεσμοθέτηση ετεροχρονισμένης ενεργοποίησης εκτέλεσης συνταγής όταν το επιλέγει ο Ιατρός. Η μεγαλύτερη αιτία της υπερκατανάλωσης αντιβιοτικών παγκοσμίως είναι η πίεση του ασθενούς προς τον γιατρό. Αυτό μπορεί να λυθεί σε μεγάλο βαθμό με την δημιουργία ενός μηχανισμού «καθυστερούμενης συνταγής». Καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των λοιμώξεων του αναπνευστικού είναι ιογενούς αιτιολογίας, η χορήγηση συνταγής με αντιβιοτικό που όμως είναι κλειδωμένη και μπορεί να εκτελεστεί τουλάχιστον 3 μέρες μετά, οδηγεί σε τεράστια μείωση της κατανάλωσης.

4. Εθνικό πρόγραμμα επίβλεψης της χρήσης αντιβιοτικών  με τη συμμετοχή και των φαρμακοποιών κατά την καταγραφή.

 

5. Καθορισμός ειδικής ηλεκτρονικής συνταγής   αντιβιοτικών  σε όλες τις κατηγορίες  αντιβιοτικών φυλασσόμενη επί διετία σε ηλεκτρονικό αρχείο.

 

6. Προγράμματα  εκπαίδευσης του κοινού σε σχέση με την ορθή χρήση των αντιβιοτικών που θα

αφορούν  δράσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία με συνεργασία των φαρμακευτικών και των ιατρικών συλλόγων  με το υπουργείο παιδείας αλλά και δράσεις ενημέρωσης  του κοινού μέσω εκπαιδευτικών ημερίδων και ενεργειών μέσω των ΜΜΕ

Επιμέλεια: Νεκταρία Καρακώστα, Δημοσιογράφος Υγείας