Σε μια παγκόσμια ανάλυση, οι χαμηλής ποιότητας υδατάνθρακες συσχετίστηκαν με καρδιακά νοσήματα και αυξημένη θνησιμότητα όλων των αιτιών.

Οι δίαιτες που περιέχουν μεγάλες ποσότητες υδατανθράκων με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη («κακής ποιότητας υδατάνθρακες») αυξάνουν σαφώς τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο, η επίδραση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο είναι λιγότερο σαφής και έχει αξιολογηθεί σε μεγάλο βαθμό σε μελέτες που διεξήχθησαν σε εύπορα δυτικά έθνη.

Μια διεθνής ομάδα μελέτησε 138.000 άτομα (εύρος ηλικιών 35-70 έτη) σε 20 χώρες, με ένα ευρύ φάσμα μέσων εισοδημάτων, που βρίσκονται σε 5 ηπείρους. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για διάμεσο διάστημα 9,5 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ανέφεραν την πρόσληψη τροφής σε ερωτηματολόγια προσαρμοσμένα στις κουλτούρες τους. Το κύριο αποτέλεσμα ήταν ένα σύνθετο θανάτου που σχετίζεται με καρδιαγγειακά νοσήματα, μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια ή θάνατο από οποιαδήποτε αιτία.

Μετά από πολυμεταβλητή προσαρμογή, οι συμμετέχοντες στο υψηλότερο πεμπτημόριο του γλυκαιμικού δείκτη συγκρίθηκαν με εκείνους στο χαμηλότερο: Τα άτομα με προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο είχαν λόγο κινδύνου 1,51. Άτομα χωρίς τέτοιο αναμνηστικό ιστορικό είχαν HR 1,21. Οι ερευνητές σημείωσαν μια ισχυρή σχέση δόσης-απόκρισης μεταξύ του γλυκαιμικού δείκτη και του πρωτογενούς αποτελέσματος. Η αύξηση του γλυκαιμικού δείκτη συσχετίστηκε επίσης σημαντικά με θάνατο καρδιαγγειακής αιτιολογίας.

Τα αποτελέσματα αυτής της πολύ μεγάλης και προσεκτικά διεξαχθείσας μελέτης είναι παρόμοια με αυτά των προηγούμενων μελετών. Ωστόσο, αυτή η μελέτη περιελάμβανε πολύ πιο διαφορετικό πληθυσμό (εθνικά, πολιτισμικά και κοινωνικοοικονομικά) από τις προηγούμενες μελέτες. Τα αποτελέσματά τους αποτελούν άλλη μια ένδειξη ότι οι δίαιτες με υδατάνθρακες «κακής ποιότητας» (υψηλού γλυκαιμικού δείκτη) δημιουργούν κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις και θάνατο.

Πηγή: https://www.medweb.gr/