Μελέτη “Αττικόν”: Απειλή για την καρδιά ο κορονoϊός

Home ΥΓΕΙΑ Μελέτη “Αττικόν”: Απειλή για την καρδιά ο κορονoϊός
Ποτέ την Κυριακή 9

Επίπτωση στην καρδιολογική λειτουργία του ασθενούς, μπορεί να προκαλέσει ο κορονoϊός.

Αυτό επισημαίνουν οι επιστήμονες Αγάθη – Ρόζα Βρεττού, Αλεξάνδρα Φρογκουδάκη και ο καθηγητής Ιγνάτιος Οικονομίδης από το Εργαστήριο Ηχωκαρδιογραφίας, της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, του νοσοκομείου “Αττικόν”.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ασθενείς ενδέχεται να εμφανίσουν καρδιαγγειακή συμμετοχή. Οφείλεται στη μεταβολή της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης οξυγόνου, στις αυξημένες μεταβολικές απαιτήσεις εξαιτίας της λοίμωξης, στη συστηματική φλεγμονή και στην άμεση μυοκαρδιακή βλάβη από τον ιό.

Οι παραπάνω μηχανισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε τύπου Ι ή τύπου ΙΙ έμφραγμα του μυοκαρδίου, σε απορρύθμιση προϋπάρχουσας καρδιακής ανεπάρκειας ή οξεία καρδιακή ανεπάρκεια και σε οξεία μυοκαρδίτιδα. Αναφερόμενοι στην εμπειρία νοσηλειών, οι επιστήμονες επισημαίνουν τα εξής:

  • Μεταξύ 40 νοσηλευόμενων ασθενών με πνευμονία με λοίμωξη από τον ιό, το 29% εμφάνισαν σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) και το 12%  μυοκαρδιακή βλάβη.
  • Σε 138 νοσηλευόμενους ασθενείς  με πνευμονία σε έδαφος λοίμωξης από τον ιό, εμφανίστηκαν οι ακόλουθες επιπλοκές: Shock 8.7%, ARDS 19,6%,  αρρυθμίες 16,7%, και οξεία μυοκαρδιακή βλάβη 7,2%.
  • Ομάδα υψηλού κινδύνου αποτελούν οι ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση, προυπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο, σακχαρώδη διαβήτη, προηγούμενο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
  • Μεταξύ  138 ασθενών  νοσηλευόμενων  με  πνευμονία  σε έδαφος λοίμωξης από τον ιό, οι ασθενείς που χρειάστηκαν υποστήριξη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είχαν σε μεγαλύτερη συχνότητα αρτηριακή υπέρταση (58,3%  έναντι 21,6% , διαβήτη (22,2% έναντι 5,9%), καρδιαγγειακή νόσο (25% έναντι  10, 8%) και αγγειακή εγκεφαλική νόσο (16,7% έναντι 1%).

Κατά συνέπεια, η χρήση των απεικονιστικών μεθόδων και κυρίως της διαθωρακικής ηχωκαρδιογραφίας μπορεί να είναι κατά περίπτωση αναγκαία για την εκτίμηση  ασθενών με λοίμωξη από τον ιό.

Τo διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα σε ασθενείς τον ιό παρέχει τις παρακάτω διαγνωστικές πληροφορίες:

  • Εκτίμηση πιέσεων πλήρωσης αριστερής κοιλίας και  συστολικής πίεσης  στη δεξιά κοιλία – πνευμονική αρτηρία και ενδεχομένως τελοδιαστολικής πίεσης δεξιάς κοιλίας.
  • Εκτίμηση συστολικής λειτουργίας αριστερής και δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με παρουσία μυοκαρδιακής βλάβης όπως τεκμηριώνεται από το βιοχημικό έλεγχο hs Trop.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, τόσο στη διενέργεια διαθωρακικού, όσο και διοισοφάγειου ηχωκαρδιογραφήματος, είναι υποχρεωτική  η χρήση από τους γιατρούς – νοσηλευτές – τεχνολόγους προστατευτικού εξοπλισμού (Personal Protective Equipment), ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία των επαγγελματιών υγείας και να μην υπάρχει έκθεση σε κίνδυνο στο εργασιακό περιβάλλον.

Είναι απολύτως απαραίτητη η εκπαίδευση του ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού και τεχνολόγων στη χρήση του εξοπλισμού.

Είναι υποχρεωτική η απολύμανση του μηχανήματος ηχωκαρδιογραφίας αμέσως μετά το τέλος της εξέτασης και πριν τη διενέργεια επόμενης εξέτασης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αξονική

Η αξονική τομογραφία θώρακος αποτελεί αναγκαία εξέταση για τη διάγνωση πνευμονίας από COVID -19. Κύρια ακτινολογικά ευρήματα αποτελούν η παρουσία πνευμονικών διηθημάτων τύπου θαμβής υάλου συνήθως σε περισσότερους από έναν πνευμονικούς λοβούς, ποικίλου μεγέθους, συνήθως στην περιφέρεια του πνευμονικών πεδίων με ή χωρίς καταστροφή (consolidation) του πνευμονικού παρεγχύματος.

Ιατροί, τεχνολόγοι, τραυματιοφορείς που συμμετέχουν στην εξέταση του ασθενούς θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούν προστατευτικό εξοπλισμό.

Το προσωπικό  θα πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό για την ασφαλή διενέργεια της εξέτασης.

Αμέσως μετά το πέρας της εξέτασης θα πρέπει να γίνεται απολύμανση του αξονικού τομογράφου, της κύριας αίθουσας και της αίθουσας στην οποία υπάρχει ο υπόλοιπος τεχνολογικός εξοπλισμός της εξέτασης.  Αυτονόητη και υποχρεωτική είναι και η απολύμανση αυτού του εξοπλισμού. Η αίθουσα θα πρέπει να παραμένει κλειστή για μία ώρα προκειμένου να επιτευχθεί σωστός εξαερισμός.

Πηγή: iatronet.gr