Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς: Η πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη απεικόνιση του καρδιακού μυός

Home ΥΓΕΙΑ Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς: Η πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη απεικόνιση του καρδιακού μυός
kardia

Aπό καρδιάς… Η μαγνητική τομογραφία καρδίας (cmr) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης καρδιολογίας. είναι μια εξέταση χωρίς τη βλαβερή ακτινοβολία για τον ασθενή και με χρήση μιας σίγουρης παραμαγνητικής ούσιας, το γαδολίνιο, χωρίς τον κίνδυνο νεφροτοξικότητας πού συνοδεύει τα ιωδιούχα σκιαγραφικά.

Τι κάνει τη Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς να ξεχωρίζει;

Καταρχάς, η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς έχει τη μέγιστη ακρίβεια στον προσδιορισμό της καρδιακής μορφολογίας και λειτουργίας, πληροφορίες απαραίτητες για τον καθορισμό της σωστής θεραπείας καρδιαγγειακών ασθενών.

Επιπλέον, έχει την πιο υψηλή ευαισθησία αλλά και ειδικότητα, συγκριτικά με κάθε άλλη μη επεμβατική μέθοδο, για την αξιολόγηση μιας σημαντικής για τον
ασθενή στεφανιαίας νόσου (90% ευαισθησία, 90% ειδικότητα). Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δίνει σχεδόν απόλυτη σιγουριά στον θεράποντα ιατρό για το αν ο ασθενής πάσχει ή όχι από σημαντική στένωση των αγγείων που αιματώνουν την καρδιά.

Τέλος, είναι η μοναδική αναίμακτη απεικονιστική μέθοδος που προσφέρει χαρακτηρισμό του καρδιακού μυός σε επίπεδο ιστού, κάνοντάς την απαραίτητη εξέταση στη διερεύνηση όλων των μυοκαρδι οπαθει ών.

Ποιον αφορά η συγκεκριμένη εξέταση;

Η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς με πιθανό καρδιαγγειακό πρόβλημα.

Μάλιστα, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς έχει επίδραση στην αντιμετώπιση του ασθενούς στο  60 % (!) των περιπτώσεων.

Με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων με ευρεία διάμετρο, καθώς και με τη βοήθεια υποστηρικτών εργαλείων, όπως μουσική κατά τη διάρκεια της
εξέτασης, γίνεται εφικτό να εξεταστούν ακόμη και ασθενείς με έντονη κλειστοφοβία.

Επίσης, σημαντικό είναι ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, όλοι οι νεότεροι εμφυτεύσιμοι βηματοδότες αλλά και απινιδωτές μπορούν να μπουν με ασφάλεια στον χώρο του μαγνητικού τομογράφου.

Ποιες είναι οι εφαρμογές της Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς;

Η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς έχει χαρακτηρισθεί ως μια «υπηρεσία μίας στάσης» (one-stop-shop). Ο λόγος είναι ότιοι πληροφορίες που μας
δίνει είναι τόσες πολλές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις καρδιαγγειακές παθήσεις! Συγκεκριμένα:

1. Δυναμική CMR με φαρμακευτική κόπωση για τη διάγνωση ή τον έλεγχο στεφανιαίας νόσου και καθοδήγηση μιας επεμβατικής επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου.

2. Αξιολόγηση της ζωτικότητας του μυοκαρδίου και απόφαση για διενέργεια στεφανιογραφίας. Έλεγχος κατανομής της στεφανιαίας νόσου πριν από χειρουργικές επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου (bypass).

3. Διατατική καρδιοπάθεια για ακριβή αξιολόγηση της λειτουργικότητας της αριστερής και δεξιάς κοιλίας. Ανεύρεση αιτιολογίας της μυοκαρδιακής βλάβης.

4. Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αιτιολογία και αξιολόγηση κινδύνου αρρυθμίας. Εξέταση συγγενών πρώτου βαθμού.

5. Περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια. Ακριβής μελέτη παραμόρφωσης του μυοκαρδίου.

6. Τοξική μυοκαρδιοπάθεια. Διάγνωση και επανέλεγχος σε ασθενείς υπό ή μετά από χημειοθεραπεία.

7. Φλεγμονώδεις Παθήσεις του Μυοκαρδίου. Διάγνωση και επανέλεγχος.

8. Νοσήματα του Περικαρδίου. Αξιολόγηση φλεγμονώδους νόσου, ανεύρεση κύστεων ή περικαρδιακώv όγκων.

9. Συγγενείς καρδιακές παθήσεις σε παιδιά, σε νέους και ενήλικες για διάγνωση, παρακολούθηση και καθοδήγηση θεραπείας αποκατάστασης.

10. Αορτικές παθήσεις για χρόνια παρακολούθηση διαχωρισμού, διάτασης και ανευρύσματος αορτής με ή χωρίς χρήση σκιαγραφικού.

11. Ετήσιο έλεγχο σε νέους ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο αορτικής πάθησης (π.χ. με νόσο Marfan, Ehlers Danlos κ.λπ.) με στόχο την αποφυγή της συνεχούς έκθεσης του ασθενούς σε επιβλαβή ακτινοβολία, όπως γίνεται με την αξονική τομογραφία.

12. Βαλβιδοπάθειες (αορτικής, μιτροειδούς, πνευμονικής και τριγλώχινας βαλβίδας). Ακριβής αξιολόγηση βαλβιδικής ανεπάρκειας.

13. Μυοκαρδιοπάθειες σε αποθηκευτικές νόσους (π.χ. Fabry, αμυλοείδωση).

14. Μυοκαρδιοπάθειες σε συστηματικές νόσους (π.χ. συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, σαρκοείδωση, μυϊκές δυστροφίες).

15. Εύρεση πιθανούς αρρυθμιογόνου εστίας για καθοδήγηση μιας επεμβατικής κατάλυσης μιας κοιλιακής αρρυθμίας. 16. Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι της καρδιάς, καθώς και καρδιακοί θρόμβοι.

Η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς αποτελεί ένα πολύ ισχυρό «όπλο» στη φαρέτρα των καρδιολόγων για την άρτια αντιμετώπιση των ασθενών τους και
δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της πορείας νόσου σε  πολλές περιπτώσεις.