Η μεγάλη ηλικία αναπαραγωγής του άνδρα τα τελευταία χρόνια επηρεάζει αρνητικά  τα ποσοστά γονιμοποίησης και συνεπώς των γεννήσεων στη χώρα μας. Οι άνδρες τεκνοποιούν σε συνεχώς αυξανόμενη ηλικία (ανάλογη τάση με τη γυναικεία τεκνοποίηση) οπότε το σπέρμα εμφανίζει μειωμένη γονιμοποιητική ικανότητα και αλλοίωση των ποιοτικών του παραμέτρων με την πάροδο των ετών. Παράλληλα, οι άνδρες σήμερα έχουν μικρότερη σεξουαλική δραστηριότητα σε σύγκριση με το παρελθόν.

Ένα σπέρμα με «καλά» μορφοκινητικά χαρακτηριστικά δεν συνεπάγεται ότι διαθέτει και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη γονιμοποίησης του ωαρίου και για την μετέπειτα ομαλή εξέλιξη της κυήσεως. Είναι πολύ σημαντικό ο σύγχρονος άνδρας να φροντίσει για την έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και εξατομικευμένη θεραπεία που προκύπτει από τους νέους ελέγχους και τεχνικές. Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένες εξετάσεις για τον άνδρα, πέραν του καθιερωμένου σπερμοδιαγράμματος, όπως Οξειδωτικό στρες, Κατακερματισμός DNA, κ.α. που μπορούν να προσδώσουν χρήσιμες πληροφορίες για την ποιότητα του σπέρματος.  Αξίζει να σημειωθεί επίσης, πως η κακή ποιότητα του σπέρματος μπορεί να είναι δείκτης και άλλων παθήσεων οι οποίες μπορούν, εφόσον διαγνωσθούν έγκαιρα, να θεραπευθούν.

Είναι απαραίτητο οι άνδρες να κινητοποιούνται για πληρέστερη κλινική εκτίμηση από σειρά ειδικοτήτων όπως ουρολόγοι, ενδοκρινολόγοι, γενετιστές κ.λπ. Μέσα από αυτές τις εξετάσεις μπορεί να ευνοηθεί όχι μόνο η αναπαραγωγική υγεία αλλά και η γενικότερη υγεία του άνδρα. Η έγκαιρη εξέταση του σπέρματος ενδεχομένως να πρέπει να προστεθεί και στη λίστα των καθιερωμένων check up.

Η έγκαιρη κρυοσυντήρηση του σπέρματος αποτελεί λύση για τη διατήρηση της Ανδρικής γονιμότητας και μπορεί να αξιολογηθεί ανά περίπτωση και για συγκεκριμένα περιστατικά. Υπάρχει δυνατότητα κατάψυξης ακόμα και μεμονωμένων σπερματοζωαρίων, που προέρχονται από άνδρες με σοβαρή ολιγοασθενοσπερμία.

Tα παραπάνω παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 3ου Επιστημονικού Συμποσίου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με τίτλο «Υπογονιμότητα Γένους… Αρσενικού», που διοργανώθηκε από την  Επιστημονική Εταιρεία Conception of Life σε συνεργασία με τη Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη χορηγία και την υποστήριξη της Institute of Life – ΙΑΣΩ. Πρόκειται για το πρώτο  Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα, που επικεντρώθηκε, μετέδωσε γνώση, ευρήματα μελετών και σύγχρονες μεθοδολογίες προσεγγίζοντας αποκλειστικά τον Ανδρικό παράγοντα.