Σωματικά συμπτώματα λόγω ψυχικής επιβάρυνσης από τον COVID-19 εμφανίζουν οι επαγγελματίες υγείας

Home ΥΓΕΙΑ Σωματικά συμπτώματα λόγω ψυχικής επιβάρυνσης από τον COVID-19 εμφανίζουν οι επαγγελματίες υγείας
doctors

Σωματικά συμπτώματα από την ψυχική επιβάρυνση εμφανίζουν οι επαγγελματίες υγείας στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με διεθνή πολυκεντρική μελέτη, στην οποία έλαβε μέρος και το ΕΚΠΑ (και συγκεκριμένα ο Καθηγητής Νευρολογίας της Β Νευρολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ κ. Γεώργιος Τσιβγούλης).

Στην εν λόγω μελέτη επαγγελματίες υγείας συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια κατά τη διάρκεια της πανδημίας (χρονική περίοδος από 19-2-2020 μέχρι 17-4-2020). Τα αυτοσυμπληρούμενα αυτά ερωτηματολόγια αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία, παράγοντες κινδύνου, ατομικό ιστορικό, σωματικά συμπτώματα κατά τον τελευταίο μήνα, ειδικές κλίμακες για την εκτίμηση της κατάθλιψης, του άγχους & του στρες (DASS-21) καθώς και κλίμακα για την εκτίμηση της μετατραυματικής διαταραχής άγχους (IES-R).
Συνολικά 906 επαγγελματίες υγείας (64% γυναίκες, διάμεση ηλικία 29 έτη) από 5 Νοσοκομεία αναφοράς για τη νόσο COVID-19 στη Σιγκαπούρη και στην Ινδία συμπλήρωσαν τα εν λόγω ερωτηματολόγια.
Μεσαίας ή μεγάλης βαρύτητας κατάθλιψη, άγχος και στρες διαγνώστηκαν στο 5%, 9% και 2% του δείγματος αντίστοιχα. Επίσης μέτρια ή σοβαρή μετατραυματική διαταραχή άγχους διαπιστώθηκε στο 4% των επαγγελματιών υγείας που συμμετείχαν στη μελέτη. Το πιο συχνό αναφερόμενο κλινικό σύμπτωμα ήταν η κεφαλαλγία που καταγράφηκε στο 32% των συμμετεχόντων. Η κατάθλιψη, το άγχος, το στρες και η μετα-τραυματική διαταραχή άγχους συσχετίστηκαν ανεξάρτητα με την αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης αλλά και με τη βαρύτητα των σωματικών συμπτωμάτων.
Οι συγγραφείς υποθέτουν ότι η συσχέτιση αυτή μπορεί να είναι αμφίδρομη και ότι η ψυχολογική υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας που εκδηλώνουν σωματικά συμπτώματα επί απουσίας λοίμωξης με τον ιό SARS-CoV-2 πιθανώς να έχει ευεργετικά αποτελέσματα.

Η εργασία έγινε αποδεκτή στο περιοδικό Brain, Behavior and Immunity (με συντελεστή απήχησης 6.17).

Επιμέλεια: Νεκταρία Καρακώστα, Δημοσιογράφος Υγείας