Άμεση αποκατάσταση του μαστού μετά τη μαστεκτομή με πρωτοποριακή τεχνική

Home ΥΓΕΙΑ Άμεση αποκατάσταση του μαστού μετά τη μαστεκτομή με πρωτοποριακή τεχνική
breast reconstruction

Με τη χρήση βιολογικού πλέγματος κολλαγόνου και ελαφρύτερου ενθέματος σιλικόνης (νέας γενιάς) γίνεται πλέον  στην χώρα μας, η άμεση αποκατάσταση μαστού!

Η μέθοδος παρουσιάστηκε από τον  κ. Ανδρέα Γραββάνη, Διευθυντήτη Μονάδας Πλαστικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Αισθητικής Χειρουργικής και τον κ. Βασίλη Βενιζέλο, Διευθυντή Μονάδας Μαστού- Χειρουργικής Κλινικής Μαστού του Metropolitan Hospital.

Η μέθοδος περιγράφεται με το ακρωνύμιο BRELICS (Breast Reconstruction with Epipectoral Lightweight Implants and Collagen Suit) και τα αποτελέσματα είναι άριστα καθώς αμέσως μετά την μαστεκτομή- στο ίδιο χειρουργείο -το κατά 30% ελαφρύτερο ένθεμα τοποθετείται προθωρακικά μέσα στο βιολογικό πλέγμα κολλαγόνου στη φυσική θέση του μαστού.

«Η χρήση του προσχηματισμένου Βιολογικού Ακυτταρικού Πλέγματος Κολλαγόνου μας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετούμε το ένθεμα σιλικόνης μπροστά από τον θωρακικό μύ, δηλαδή κάτω από το δέρμα της μαστεκτομής», τονίζει ο διαπρεπής πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Γραββάνης, Δ/ντής Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Μετροπόλιταν και προσθέτει: «Το Βιολογικό Πλέγμα λειτουργεί σαν ένα τρισδιάστατο ικρίωμα (scaffold) που διηθείται από νέα αιμοφόρα αγγεία και ινοβλάστες. Έτσι δημιουργείται ένας καλός αιματούμενος ιστός που δίνει ικανοποιητική κάλυψη και στήριξη στο ένθεμα δίχως πλέον να χρειάζεται να τοποθετηθεί πίσω από τον θωρακικό μυ. Δεδομένου ότι είναι τεκμηριωμένο ότι το φυσικό κολλαγόνο περιορίζει την ανάπτυξη ουλώδους κάψας, το ένθεμα σιλικόνης «ντυμένο» από πλέγμα κολλαγόνου μπορεί να τοποθετηθεί στην φυσική θέση του μαστού δηλαδή κάτω από το δέρμα έμπροσθεν του μείζονος θωρακικού μυός».

Η πρωτοποριακή μέθοδος εφαρμόζεται στην Κλινική Μαστού και Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Μετροπόλιταν και οι γιατροί συνδυάζουν το Βιολογικό Ακυτταρικό Πλέγμα Braxon  με τα νέας γενιάς ελαφρύτερα ενθέματα σιλικόνης το B-Lite.

Τα νέα ενθέματα είναι κατά 30% ελαφρύτερα από τα κοινά ενθέματα σιλικόνης που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα. Κατά αυτόν τον τρόπο προσφέρουν ένα σημαντικό όφελος αναφορικά με την χρόνια πίεση άρα και ατροφία στους  ιστούς του μαστού, και το όφελος αυτό πολλαπλασιάζεται όσο αυξάνει το μέγεθος του ενθέματος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

«Δεδομένου ότι στην μαστεκτομή αφενός χρειάζονται μεγαλύτερα ενθέματα για να προσδώσουν τον απαραίτητο όγκο στην ασθενή και αφετέρου έχουν λεπτύνει οι ιστοί από το ογκολογικό χειρουργείο, η ένδειξη για ελαφρύτερα ενθέματα είναι περισσότερο ισχυρή, ώστε να αντέξει το αποτέλεσμα στον χρόνο» αναφέρει από την  πλευρά του ο κ Βασίλειος Βενιζέλος Διευθυντής Μονάδας Μαστού – Χειρουργικής Κλινικής Μαστού.

ΓΙΑ  ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ

Η πρωτοποριακή μέθοδος των  Ελλήνων γιατρών ενδείκνυται για:

  • Μαστεκτομή σε γυναίκες με μικρό / μέτριο μέγεθος μαστού δίχως σημαντική πτώση,
  • Μαστεκτομή όπου ογκολογικά μπορεί να διατηρηθεί το σύμπλεγμα  θηλής/ θηλέας άλω,
  • Μαστεκτομή που δεν θα ακολουθήσει συμπληρωματική ακτινοβολία.

Η μέθοδος, σε σχέση με τις τεχνικές που εφαρμόζονταν στο παρελθόν, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

  • Αποκατάσταση του μαστού στον ίδιο χρόνο με την μαστεκτομή,
  • Τοποθέτηση του ενθέματος στην “φυσική” ανατομική του θέση,
  • Διατήρηση λειτουργίας μείζονος θωρακικού μυός – δυνατότητα άσκησης της ασθενούς,
  • Αποφεύγεται η παραμόρφωση που παρατηρείται στον ανακατασκευασμένο μαστό όταν ενεργοποιείται/συσπάται ο θωρακικός μυς στις καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες.
  • Αποφεύγεται το φαρδύ cleavage(απόσταση των μαστών),
  • Με την χρήση ελαφρύτερων ενθεμάτων νέας γενιάς εξασφαλίζεται ένα μακροχρόνιο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.
  • Mαστογραφία μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια με όλους τους τύπους ενθεμάτων. Όμως, πρέπει να αναφέρουμε ότι το B-Liteείναι πιο διαυγές από ένα απλό ένθεμα σιλικόνης κατά την εξέταση μιας μαστογραφίας, διευκολύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον διαγνωστικό έλεγχο του μαστού των γυναικών!

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Στο παρελθόν και παραδοσιακά η αποκατάσταση μαστού  με ενθέματα περιελάμβανε την τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης πίσω από τον μείζονα θωρακικό μυ μετά την ανάσπασή του. Η τοποθέτηση αυτή αποσκοπούσε στην καλύτερη κάλυψη του ενθέματος  στο άνω τμήμα του μαστού έτσι ώστε αφενός να ευοδωθεί η επούλωση και αφετέρου να  μην διαγράφεται το ένθεμα κάτω από το λεπτό δέρμα της μαστεκτομής, ειδικά μετά την δημιουργία αντιδραστική κάψας.

Τα τελευταία χρόνια η χρήση πλέγματος για την καλύτερη κάλυψη και σταθεροποίηση του ενθέματος στον κάτω πόλο του μαστού βελτίωσε ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα.

Βασικά μειονεκτήματα της μεθόδου ήταν η παραμόρφωση στον ανακατασκευασμένο μαστό κατά την ενεργοποίηση του θωρακικού μυός στις καθημερινές δραστηριότητες και πολύ περισσότερο στην έντονη σωματική άσκηση, καθώς και το πιο φαρδύ cleavage(μεγαλύτερη απόσταση των μαστών λόγω ενέργειας των θωρακικών μυών).

 Επίσης η τοποθέτηση του ενθέματος πίσω από τον θωρακικό μύ, μπορούσε να συνοδεύεται από κάποιο βαθμό λειτουργικής έκπτωσης του μυός και δυσανεξία σε κάποιους ασθενείς.

Επιμέλεια : Νεκταρία Καρακώστα, Δημοσιογράφος Υγείας