Εκπαίδευση στην αυτορρύθμιση της υπέρτασης

Home ΥΓΕΙΑ Εκπαίδευση στην αυτορρύθμιση της υπέρτασης
woman checking blood presure

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 95% των περιπτώσεων η ΑΥ είναι ιδιοπαθής και σχετίζεται με παράγοντες του τρόπου ζωής όπως είναι το στρες η άσκηση, η διατροφή, το σωματικό βάρος κ.λπ., αναδεικνύοντας το σημαντικό υπάρχον κενό σε παρεμβάσεις που τροποποιούν τους παράγοντες αυτούς, και επιτρέπουν όχι μόνο τον αποτελεσματικό έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, αλλά και την πρόληψή της.

Η ευρέως και πολλές φορές αδιακρίτως χρησιμοποιούμενη φαρμακευτική θεραπεία της ΑΥ, έχει σημαντικό οικονομικό κόστος, αλλά και σημαντικές παρενέργειες. Συνεπώς, εφαρμογή αποτελεσματικών μη φαρμακευτικών προσεγγίσεων, θα πρέπει να αποτελέσει μέρος μίας ολικής στρατηγικής αντιμετώπισης της ΑΥ.

Η μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις  περιλαμβάνουν την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων Προαγωγής Υγείας, για την υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών άσκησης, διατροφής και ελέγχου του στρες. Με την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών έχει καταδειχθεί αύξηση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου της αρτηριακής πίεσης μόνη της ή και σε συνδυασμό όπου απαιτείται με φάρμακα.

Πρόσφατα μάλιστα, επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν τη συσχέτιση της υγιεινής ζωής με την επιμήκυνση της βιολογικής ηλικίας ατόμων με καρδιαγγειακά νοσήματα. Παρ’ όλα αυτά ένα σημαντικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι η συμμόρφωση των ασθενών στις οδηγίες ενός υγιούς τρόπου ζωής.

Πλήθος ερευνών υποστηρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο της διαχείρισης του στρες τόσο στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, όσο και στη συμμόρφωση και στην αποτελεσματικότητα μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων προαγωγής υγείας σε υγιή πληθυσμό. Για όλους τους παραπάνω λόγους, το παρόν πρόγραμμα αφορά

1) την εφαρμογή μη φαρμακευτικού προγράμματος παρέμβασης (διαχείριση του στρες διατροφή, άσκηση, κ.λπ.) σε προ-υπερτασικά και υπερτασικά άτομα της κοινότητας.

Επειδή η υπέρταση είναι σύνδρομο και συνυπάρχει με παχυσαρκία, σπλαχνικό λίπος, προδιαβήτη, διαβήτη είναι εξαιρετικά σημαντική η διαχείριση του στρες – η αλλαγή της συμπεριφοράς και η υιοθέτηση  ενός υγιούς τρόπου ζωής.

2) Στα πλαίσια αυτής της μεθοδολογίας θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις που αφορούν το στρες τα  κοινωνικοδημογραφικά δεδομένα, σωματομετρικές μετρήσεις, μετρήσεις της αρτηριακή πίεσης (Εκπαίδευση στη σωστή μέτρηση) μετρήσεις βιολογικών δεικτών  καρδιομεταβολικού κινδύνου, μετρήσεις της βιολογικής ηλικίας, της αγγειακής ηλικίας  κ.λπ.

Το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ενδυνάμωση του ατόμου για να ελέγξει την αρτηριακή του πίεση, αποκτώντας αυτοέλεγχο ο οποίος θα επηρεάσει την αυτοαμέλεια του ατόμου  για την υγεία του.

Οι Υπεύθυνοι καθηγητές έχουν εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα στην Ιατρική σχολή Αθηνών (ίδε σχετικό site ypertasicontrol.med.uoa.gr) και έχουν πολύ μεγάλη  εμπειρία. Βεβαίως το πρόγραμμα  θα είναι εμπλουτισμένο και Επικαιροποιημένο στα σημερινά Επιστημονικά επιτεύγματα και οδηγίας της Παγκόσμιας ημέρας Υπέρτασης 17 Μαίου 2021.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Θα πραγματοποιηθεί από καθηγητές και επιστήμονες του στρες..

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  

Δρ. ΔΑΡΒΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

Δρ. ΧΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΜΕΣΑ – ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 14 ΜΑΙΟΥ – ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες για  το είδος  της παρέμβασης.

Επιστημονική Εταιρεία “Ελέγχου του στρες και προαγωγής της υγείας.”|  www.stresssociety.gr | Στο μέσον της σελίδας (Κάνετε κλίκ πάνω στο ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ …)

Τηλέφωνο: 6982482951