Ενδυνάμωση των ατόμων τρίτης ηλικίας

Το GYMSEN - Αισθητηριακή Ενδυνάμωση για Άτομα Τρίτης Ηλικίας, (Sensory Gymnastic for the Elderly: program for the maintenance of sensory capacities in the elderly) είναι πρόγραμμα εκπαίδευσης του Erasmus+ που χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα εστιάζει στη διατήρηση των αισθητηριακών ικανοτήτων των ηλικιωμένων με σκοπό τη βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών και της ποιότητας ζωής τους. Στο πρόγραμμα εκτός από την Ελλάδα συμμετέχουν η Ιταλία, η Τσεχία, η Σουηδία και συντονιστής είναι το Πανεπιστήμιο Michel Hernandez της Ισπανίας.   

Κατά τη διάρκεια της ζωής μας με την πάροδο του χρόνου στο σώμα μας συμβαίνουν διάφορες μεταβολές τόσο σε φυσιολογικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν βαθμιαία απώλεια των αισθητηριακών μας ικανοτήτων όπως είναι η αίσθηση της όρασης, της ακοής, της όσφρησης και της γεύσης που επηρεάζονται κατά τη διαδικασία της γήρανσης. Επομένως, αυτοί οι παράγοντες προκαλούν αλλαγές τόσο στις διατροφικές συνήθειες όσο και στον τρόπο ζωής. Επιπλέον, η ικανοποίηση από το φαγητό μπορεί να επηρεαστεί όταν αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες και η αίσθηση της γεύσης ειδικότερα.

Γενικότερα, στους ηλικιωμένους προκύπτουν προβλήματα υγείας τα οποία σχετίζονται με διατροφικά προβλήματα, τα οποία μπορούν να προκληθούν από την απώλεια της γεύσης.  Αυτή η διαδικασία μπορεί να αυξήσει μεταξύ άλλων και τον κίνδυνο απόκτησης ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία όπως είναι η ευπάθεια, η άνοια και η μειωμένη λειτουργικότητα.  Έτσι λοιπόν, η ενίσχυση των αισθητηριακών λειτουργιών μέσω της αισθητηριακής εκπαίδευσης, μπορεί να αποτρέψει, να βελτιώσει ή και να καθυστερήσει τη γνωστική και τη λειτουργική έκπτωση. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η αισθητηριακή ενδυνάμωση στους ηλικιωμένους έχει πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν:

• Την υιοθέτηση πιο υγιεινού τρόπου ζωής ο οποίος μπορεί να καθυστερήσει ή και να αποτρέψει προβλήματα υγείας που μπορούν να εμφανισθούν μακροπρόθεσμα

• Τη δημιουργία κινήτρων για τους ηλικιωμένους, τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη θετική αντιμετώπιση των διατροφικών συνηθειών.Οι Δραστηριότητες του Προγράμματος  Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις ομάδες ηλικιωμένων από το Σεπτέμβρη 2015 μέχρι τον Ιούνιο 2016. Κάθε ομάδα είχε διαφορετικά προβλήματα υγείας, βαθμό αυτονομίας και σωματικών ικανοτήτων.

Τις ομάδες αποτέλεσαν:

• Ηλικιωμένα άτομα χωρίς γνωστικά προβλήματα

• Ηλικιωμένα άτομα με γνωστικά προβλήματα

• Ηλικιωμένα άτομα που διαμένουν σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

• Ήλικιωμένα άτομα με νόσο Alzheimer

Επίσης, στο πρόγραμμα συμμετείχαν μετά από σχετική εκπαίδευση επαγγελματίες υγείας, φροντιστές και συγγενείς των συμμετεχόντων. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες περιελάμβαναν κοινές ενότητες για όλες τις ομάδες καθώς και ενότητες εξειδικευμένες ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας. Η σημαντικότερη καινοτομία του προγράμματος ήταν η εισαγωγή της "αισθητηριακής ενδυνάμωσης - γυμναστικής”, ως μέσο για την κινητοποίηση των ηλικιωμένων, η οποία πραγματοποιήθηκε από  διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Πιο αναλυτικά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιελάμβανε την οσφρητική και γευστική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, μέσω κατανάλωσης και όσφρησης συγκεκριμένων γεύσεων (σοκολάτα, πορτοκάλι, ντομάτα και τυρί) και θεραπείας δι’ αναμνήσεων.Το πρόγραμμα διήρκησε 3 μήνες και εντάχθηκε στο πλαίσιο των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων του Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια Αμαρουσίου. Μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες, τη γνωστική λειτουργία, τη λειτουργικότητα και τη φυσική κατάσταση των ηλικιωμένων ατόμων.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Ο κύριος σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να βελτιώσει τις γνωστικές λειτουργίες καθώς και να αποτρέψει ή να καθυστερήσει την αισθητηριακή έκπτωση, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ατόμων. Το GYMSEN είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας και τους φροντιστές στο πλαίσιο των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Επίσης, η επιτυχημένη εφαρμογή της αισθητηριακής ενδυνάμωσης μπορεί να επεκτείνει το πρόγραμμα και σε άλλες δραστηριότητες κινητοποίησης που εφαρμόζονται σε διάφορες δομές όπως είναι τα Κέντρα Υγείας, οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Ημέρας για την άνοια, τα Πανεπιστήμια κ.α.

Τέλος, το πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία καλύτερων σχέσεων μεταξύ των ατόμων που πάσχουν από κάποια γνωστική διαταραχή και των φροντιστών τους, την αύξηση της ευεξίας, την υιοθέτηση ενός πιό υγιεινού τρόπου ζωής και την αύξηση του ενδιαφέροντος για τη διατροφή.

 

Πηγή: Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Ακολουθήστε μας στα Social Media

0 new issue 120618