πνευμονιόκοκκος

Εμβολιασμός για γρίπη
εμβολιασμός ενηλίκων

Εμβολιάζομαι – Ζω χωρίς φόβο

“Εμβολιάζομαι – Ζω χωρίς φόβο” λέγεται η νέα καμπάνια του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ, που τελεί υπό την