ανοσοπροστατευτική διατροφή

προστασία ανοσοποιητικού

Διατροφική ασπίδα στα αυτοάνοσα νοσήματα

Οι αυτοάνοσες παθήσεις, ως κατηγορία νοσημάτων, αποτελούν τη 2η αιτία χρόνιων ασθενειών (μετά τις καρδιαγγειακές), σύμφωνα με την American Autoimmune