Ανάργυρος Μαριόλης

Μαριόλης

Α. Μαριόλης: “Η πρόληψη ξεκινά από έναν υγιεινό τρόπο ζωής.”

Αναδείχθηκε πρόσφατα ως ο καλύτερος γενικός γιατρός της Ευρώπης για το 2019 και όχι τυχαία. Ο Ανάργυρος Μαριόλης, Διευθυντής του