Σημαντική διάκριση για το Ωνάσειο

Πιστοποίηση του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου ως εκπαιδευτικού κέντρου στην παροχή μετεκπαίδευσης στην καρδιοθωρακική αναισθησία (Cardiothoracic and Vascular Fellowship Programme)
Σημαντική διάκριση για το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο αποτελεί η πιστοποίησή του ως ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού κέντρου –το έκτο στην Ευρώπη- στην παροχή μετεκπαίδευσης στην καρδιοθωρακική αναισθησία από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιοθωρακικής Αναισθησίας (European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, EACTA). Κάθε χρόνο, δύο αναισθησιολόγοι μετά από επιλογή μπορούν να εξειδικεύονται στο αντικείμενο της καρδιοθωρακικής αναισθησίας για ένα έτος στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.eacta.org
Σκοπός του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η εκπαίδευση νέων αναισθησιολόγων σε Νοσοκομεία με υψηλά εργασιακά πρότυπα, με στόχο τη μεταλαμπάδευση γνώσης στους χώρους όπου πρόκειται να εργαστούν, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τους Ευρωπαίους ασθενείς. Πρόκειται για ένα καλά δομημένο Πρόγραμμα με προκαθορισμένους εκπαιδευτικούς στόχους από την έναρξή του. Στη μεγαλύτερη διάρκειά του Προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι αναισθησιολόγοι εργάζονται στο Χειρουργείο, στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία σε ευρύ φάσμα ιατρικών πράξεων της σύγχρονης καρδιοχειρουργικής και καρδιολογίας. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των νέων ιατρών, της εκπαίδευσης με τη διδασκαλία από τους εκπαιδευόμενους διαφόρων αντικειμένων και της έρευνας με τη συμμετοχή τους στην εκπόνηση ιατρικών πρωτοκόλλων και επιστημονικών ανακοινώσεων.

Ακολουθήστε μας στα Social Media

0 new issue 120618