Η ινσουλίνη faster aspart αποτελεσματική στον έλεγχο του σακχάρου σε παιδιά και εφήβους

Σε παιδιά και εφήβους που ζουν με διαβήτη τύπου 1, η ινσουλίνη faster aspart (μια υπερταχείας δράσης νεότερη φαρμακοτεχνική μορφή της ινσουλίνης faster aspart) θα μπορούσε να είναι μια επιλογή για την καλύτερη διαχείριση των επιπέδων γλυκόζης πλάσματος, όταν αυτή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός σχήματος πολλαπλών ενέσεων (σχήμα basal-bolus).
Νέα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο «44th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes» (ISPAD), τα οποία έδειξαν ότι ο πληθυσμός της μελέτης ο οποίος έλαβε την ινσουλίνη faster aspart πέτυχε μεγαλύτερες μειώσεις στα συνολικά επίπεδα γλυκόζης πλάσματος (HbA1c), σε σύγκριση με την ομάδα που έλαβε συμβατική ινσουλίνη aspart, όταν και τα δύο σκευάσματα χορηγήθηκαν την ώρα του γεύματος [estimated treatment difference (ETD) -0.17%]. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκαν σημαντικά χαμηλότερα μεταγευματικά επίπεδα γλυκόζης πλάσματος στη 1 ώρα μετά το γεύμα με την ινσουλίνη faster aspart σε σύγκριση με τη συμβατική ινσουλίνη aspart.
“Η ινσουλίνη faster aspart έχει ήδη βοηθήσει στη μείωση των προκλήσεων σχετικά με τον έλεγχο των μεταγευματικών επιπέδων σακχάρου στους ενήλικες με διαβήτη και είναι αισιόδοξο να βλέπουμε ότι παρόμοια πλεονεκτήματα επιτυγχάνονται σε παιδιά και εφήβους σε αυτή τη μελέτη,” δήλωσε ο Dr. Bruce Bode, Diabetes Specialist with Atlanta Diabetes Associates στην Atlanta, Georgia, και κύριος ερευνητής στη μελέτη. “Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η ινσουλίνη faster aspart μπορεί να αποτελέσει μια κατάλληλη επιλογή για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου και για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του συγκεκριμένου πληθυσμού”.
Η ομάδα ασθενών στην οποία χορηγήθηκε η ινσουλίνη faster aspart 20 λεπτά μετά την έναρξη του γεύματος πέτυχε παρόμοιο συνολικό γλυκαιμικό έλεγχο σε σύγκριση με την ομάδα που έλαβε συμβατική ινσουλίνη aspart την ώρα του γεύματος (μη στατιστικά σημαντική ETD 0.13% υπέρ της συμβατικής ινσουλίνης aspart). Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν το προφίλ μη κατωτερότητας της ινσουλίνης faster aspart όταν αυτή χορηγείται 20 λεπτά μετά το γεύμα σε σύγκριση με τη συμβατική ινσουλίνη χορηγούμενη στο γεύμα.
“Μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους γονείς και τους φροντιστές των παιδιών με διαβήτη τύπου 1 να γνωρίζουν ακριβώς πόσο ή πόσο γρήγορα τα παιδιά τους θα φάνε, γεγονός που καθιστά τη χορήγηση της γευματικής ινσουλίνης την ώρα του γεύματος πρόκληση αναφορικά με τον υπολογισμό της σωστής δόσης” δήλωσε ο Mads Krogsgaard Thomsen, executive vice president και chief science officer της Novo Nordisk. “Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ινσουλίνη faster aspart μπορεί να μειώσει το βάρος της διαχείρισης του διαβήτη σε παιδιά και εφήβους καθώς και στους φροντιστές αυτών. Ελπίζουμε να καταστήσουμε τη θεραπευτική αυτή επιλογή διαθέσιμη σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών το συντομότερο δυνατόν”.
Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στη συχνότητα σοβαρών ή επιβεβαιωμένων υπογλυκαιμικών επεισοδίων καθώς και συνολικών ποσοστών εμφάνισης άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών όπως η ναυτία ή οι αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, επιβεβαιώνοντας το προφίλ ασφάλειας της ινσουλίνης faster aspart σε σύγκριση με την ινσουλίνη aspart.

Ακολουθήστε μας στα Social Media

bannerT14