Την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018, συστάθηκε το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ) μετά εκλογές που έγιναν ηλεκτρονικά. Νέος Πρόεδρος της ΕΑΕ για τα έτη 2019 και 2020 είναι ο Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης του ΕΚΠΑ Μελέτιος Α. Δημόπουλος. Αντιπρόεδροι της Εταιρείας είναι ο Αναπληρωτή Καθηγητής Αιματολογίας του ΕΚΠΑ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος (Αιματολογική Κλινική, ΓΝΑ «Λαϊκό») και η Διευθύντρια του ΕΣΥ Ιωάννα Σακελλάρη, Αιματολόγος από την Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων του ΓΝ «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης. Τη θέση της Γενικής Γραμματέως πήρε η Διευθύντρια του ΕΣΥ Μαρία Παγώνη και τη θέση του Ταμία ο Διευθυντής του ΕΣΥ Ιωάννης Μπαλταδάκης, και οι δύο Αιματολόγοι της Αιματολογικής Κλινικής, Κλινικής Λεμφωμάτων & Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός». Ειδικός Γραμματέας επιλέχθηκε ο Διευθυντής του ΕΣΥ Ιωάννης Κάκκας, Αιματολόγος του Τμήματος Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός». Τέλος μέλη του ΔΣ της ΕΑΕ εκλέχθηκαν οι παρακάτω Αιματολόγοι: α) Ευαγγελία Γιαννάκη, Διευθύντρια ΕΣΥ από τη Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας της Αιματολογικής Κλινικής και Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων του ΓΝ «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, β) Ειρήνη Κατωδρύτου, Διευθύντρια ΕΣΥ από την Αιματολογική Κλινική του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Θεαγένειο» της Θεσσαλονίκης, γ) Χάρις Ματσούκα, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ του Αιματολογικού Τμήματος του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και δ) Βασιλική Παππά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας στην Αιματολογική Μονάδα της Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝ «Αττικόν» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1961 και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η ΕΑΕ είναι μία από τις παλαιότερες και δυναμικότερες ιατρικές εταιρείες στην Ελλάδα. Σήμερα μετράει 57 χρόνια παρουσίας και έχει 1.177 μέλη. Στο πλαίσιο της λειτουργούν 9 Επιστημονικά Τμήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της Αιματολογίας. Ένας από τους σκοπούς της εταιρείας είναι η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών με αιματολογικά νοσήματα καθώς και η ενίσχυση της ιατρικής έρευνας και του έργου νέων αιματολόγων.
Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία είναι μέλος της European Ηematology Association (EHA) και του European Leukemia Net (ELN) και συμμετέχει ενεργά σε όλα τα Ευρωπαϊκά Αιματολογικά Συνέδρια που διοργανώνει η ΕΗΑ. Επίσης, συμμετέχει κάθε χρόνο στην Βαλκανική Ημέρα Αιματολογίας, στο πλαίσιο του Αιματολογικού Συνεδρίου της βαλκανικής χώρας που το διοργανώνει.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας περιλαμβάνονται τα εξής:
Ετήσιο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο
Επιστημονικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, που διοργανώνονται από τα Επιστημονικά Τμήματά της με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου
Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους ειδικευόμενους Αιματολόγους όλης της χώρας, που καλύπτει όλο το φάσμα της Αιματολογίας, καθώς και σεμινάρια εκπαίδευσης στις Μοριακές Τεχνικές
Πολυκεντρικές κλινικές δοκιμασίες και επιδημιολογικές μελέτες για τα κακοήθη και μη αιματολογικά νοσήματα
Από το 2015, προκηρύσσει υποτροφίες διετούς διάρκειας η κάθε μία, για νέους Αιματολόγους, με σκοπό την εξειδίκευσή τους σε μεγάλα Αιματολογικά Τμήματα της χώρας
Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, οργανώνει συστηματικά από το 1998 τον Εξωτερικό Έλεγχο Ποιότητας στη Γενική Αίματος, διαπιστευμένο, πλέον, από τον ΕΣΥΔ, στον οποίο συμμετέχουν 227 κέντρα από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Το Επιστημονικό Περιοδικό με τον τίτλο “HAEMA/ΑΙΜΑ” αποτελεί το επίσημο έντυπο της ΕΑΕ, το οποίο εκδίδεται από τον Μάρτιο του 1998. Το περιοδικό είναι τριμηνιαίο και στην ύλη του περιλαμβάνονται κλινικές και επιστημονικές μελέτες από όλο το φάσμα της Αιματολογίας.
Η ΕΑΕ από το 2010 έως και σήμερα, διεξάγει με επιτυχία δράσεις Εθελοντισμού σε όλη την Ελλάδα με σκοπό την αύξηση του αριθμού α) των εθελοντών δοτών αίματος και αιμοπεταλίων και β) των εθελοντών δοτών αιμοποιητικών κυττάρων για αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών σε ασθενείς με σοβαρά αιματολογικά νοσήματα. Για το σκοπό αυτό, η ΕΑΕ συνεργάζεται με τα κέντρα εθελοντών δοτών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή».
Επιπλέον, το 2017, το ΔΣ της ΕΑΕ αποφάσισε να χρηματοδοτήσει από ιδίους πόρους την HLA τυποποίηση 22.000 Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, ενώ σκοπός του νέου ΔΣ είναι και η εφαρμογή των νεότερων κυτταρικών θεραπειών (όπως των CAR-T cells) στην Ελλάδα.

Κατηγορία NEWS

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 233 επιστημόνων από 27 χώρες πραγματοποιήθηκε -για πρώτη φορά στην Αθήνα- το εκπαιδευτικό συνέδριο της Παγκόσμιας Εταιρείας του Πολλαπλού Μυελώματος (International Myeloma Society-IMS). Η Παγκόσμια Εταιρεία του Πολλαπλού Μυελώματος αποτελεί τον κύριο παγκόσμιο φορέα για την αντιμετώπιση του πολλαπλού μυελώματος και την ενημέρωση ασθενών και συγγενών τους. Η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί μία ακόμη αναγνώριση για τη Μονάδα Πλασματο-κυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καθώς κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση μεταξύ των χωρών που ασχολούνται με τη θεραπεία και την έρευνα στο πολλαπλούν μυέλωμα.

Επιπρόσθετα, έχει κυρίαρχη θέση και στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης καθώς ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Μελέτιος Α. Δημόπουλος, είναι πρόεδρος της Βαλκανικής Ομάδας Μελέτης του Πολλαπλού Μυελώματος. Για τους λόγους αυτούς, η IMS επέλεξε να οργανώσει εκπαιδευτικό συνέδριο στην Αθήνα με τη συμμετοχή ομιλητών-κορυφαίων ερευνητών του μυελώματος-από όλο τον κόσμο. Η εκδήλωση θα καλύψει όλο το φάσμα του πολλαπλού μυελώματος, από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία και τις επιπλοκές της νόσου και των θεραπειών που δίδονται.

Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανοσοθεραπεία και ο αντιπρόεδρος της IMS, Nikhil Munshi, καθηγητής Αιματολογίας στο πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ θα μιλήσει για την ανοσοθεραπεία με τροποποιημένα λεμφοκύτταρα (CAR-T cells), που αποτελεί μεγάλη ελπίδα για την ίαση της νόσου. Όπως τόνισε ο κ. Δημόπουλος, η συγκεκριμένη θεραπεία πιθανόν να αλλάξει το τοπίο στην αντιμετώπιση των αιματολογικών νοσημάτων, χωρίς να αποκλείσει την πιθανότητα και το πολλαπλό μυέλωμα να είναι ανάμεσα σε αυτά.

Εδώ και 20 χρόνια, η Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών έχει να επιδείξει ιδιαίτερο και πρωτοποριακό κλινικό και ερευνητικό έργο στις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες. Η επικέντρωση της μονάδας αφορά στην διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση αρρώστων με πλάσματοκυτταρικές δυσκρασίες όπως με πολλαπλούν μυέλωμα, πρωτοπαθή (AL) αμυλοείδωση, Μακροσφαιριναιμία του Waldenström και άλλες σπανιότερες πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες όπως νόσοι εξ εναποθέσεων μονοκλωνικών ανοσοσφαιρινών, σύνδρομο POEMS, σύνδρομο Schnitzler κ.ά. Κάθε χρόνο η Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών δέχεται περίπου 20.000 επισκέψεις που αφορούν τη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση αρρώστων με πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες (80-100 ασθενείς ημερησίως), χορηγεί θεραπεία σε περίπου 160 νεοδιαγνωσμένους αρρώστους με πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες και σε 500 ασθενείς με πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες σε διάφορες φάσεις της νόσου τους, ενώ πραγματοποιεί περίπου 40 αυτόλογες μεταμοσχεύσεις σε αρρώστους με μυέλωμα.
Κάθε χρόνο, η μονάδα αντιμετωπίζει περίπου 100 νέους αρρώστους με πολλαπλούν μυέλωμα. Περίπου 35 άρρωστοι διαγιγνώσκονται επίσης κάθε χρόνο στην Μονάδα με πρωτοπαθή συστηματική (AL) αμυλοείδωση, ένα σχετικά σπάνιο νόσημα το οποίο χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση ινιδίων μιας άμορφης ουσίας που ονομάζεται αμυλοειδές και η οποία προέρχεται από τις ανοσοσφαιρίνες (τις ελαφρές αλυσίδες τους) που παράγονται από κακοήθη πλασματοκύτταρα. Το νόσημα αυτό μπορεί να προσβάλλει την καρδιά, τους νεφρούς, το συκώτι, τα νεύρα και άλλα όργανα και η αντιμετώπισή του είναι ιδιαίτερα περίπλοκη καθώς απαιτεί συνολική αντιμετώπιση τόσο του υποκειμένου κακοήθους νοσήματος όσο και των επιπλοκών όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, η νεφρική ανεπάρκεια, η ηπατική δυσλειτουργία και η νευροπάθεια.
Η Μακροσφαιριναιμία του Waldenström είναι ένα σπάνιο λέμφωμα το οποίο χαρακτηρίζεται από την διήθηση του μυελού των οστών από κακοήθη λεμφοκύτταρα τα οποία όμως παράγουν μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη τύπου IgM η οποία μπορεί να προκαλεί διάφορα προβλήματα όπως υπέργλοιότητα του αίματος, νευροπάθεια κ.α. Στη Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών αντιμετωπίζουμε περίπου 15-20 καινούργιους αρρώστους με αυτό το σπάνιο λέμφωμα κάθε χρόνο, με θεραπείες που αφορούν την χορήγηση χημειοθεραπείας αλλά και άλλων παρεμβάσεων όπως είναι η πλασμαφαίρεση για την αφαίρεση από το αίμα της τοξικής ανοσοσφαιρίνης IgM.
Επίσης, περίπου 80 νέες περιπτώσεις μονοκλωνικής γαμμαπάθειας αδιευκρίνιστης σημασίας (ΜΓΑΣ) ή MGUS όπως είναι διεθνώς γνωστή διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο στην Μονάδα. Η MGUS αποτελεί μία πρώιμη κατάσταση η οποία μπορεί να εξελιχθεί είτε σε πολλαπλούν μυέλωμα, είτε σε μακροσφαιριναιμία είτε σε αμυλοείδωση. Οι περισσότεροι «ασθενείς» με MGUS δεν θα αναπτύξουν συμπτώματα και για το λόγο αυτό δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη θεραπευτική αντιμετώπιση κατά τη διάγνωση της, όμως απαιτείται προσεκτική και μακροχρόνια παρακολούθηση ούτως ώστε να αναγνωριστούν έγκαιρα πιθανές επιπλοκές οι οποίες να απαιτούν τη χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας αλλά και προσεκτική εκτίμηση και αξιολόγηση για να αποφευχθεί η χορήγηση μιας μη απαραίτητης αλλά τοξικής θεραπείας.
Η Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση τόσο στη διάγνωση όσο και στον χειρισμό των αρρώστων με μονοκλωνικά γαμμαπαθειες και έχει αναπτύξει ιδιαίτερη ερευνητική προσπάθεια στην αναγνώριση των παραγόντων εκείνων οι οποίοι σχετίζονται με μεγαλύτερο κίνδυνο εξέλιξης των καταστάσεων αυτών σε πιο επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες να απαιτούν θεραπεία (όπως είναι το πολλαπλούν μυέλωμα, η αμυλοείδωση και η μακροσφαιριναιμία). Με βάση την ερευνητική δουλειά που γίνεται στη Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών έχουν αναγνωριστεί πολλοί παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης των μονοκλωνικών γαμμαπαθειών και οι οποίες έχουν περάσει και στις παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στη διάγνωση και την αναγνώριση των ασθενών υψηλού κινδύνου οι οποίοι ωφελούνται από την πρωϊμότερη έναρξη θεραπείας.
Η Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών έχει ιδιαίτερα πλούσιο ερευνητικό έργο και τα τελευταία 20 χρόνια έχει εκατοντάδες (>450) δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά που αφορούν στο πολλαπλούν μυέλωμα (352 δημοσιεύσεις), τη Μακροσφαιριναιμία του Waldenström (59 δημοσιεύσεις), την πρωτοπαθή συστηματική (AL) αμυλοείδωση (37 δημοσιεύσεις) αλλά και άλλες πλασματοκυτταρικες δυσκρασίες. Επιπλέον ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι πολλές εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά ιδιαίτερου κύρους όπως είναι το New England Journal of Medicine, το Lancet Oncology, Journal of Clinical Oncology και το Blood. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν σε όλες τις Διεθνείς (Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές) κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στη διάγνωση, την θεραπεία και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών των πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών τα αποτελέσματα των εργασιών της Μονάδας αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία ενώ σε πολλές από τις Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, ο Διευθυντής της Μονάδας και Πρύτανης Κος Δημόπουλος είναι ο κύριος συντονιστής.
Η Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών έχει ιδιαίτερη επικέντρωση, πέρα από την βασική και τη μεταφραστική έρευνα, και στην κλινική έρευνα με τη διεξαγωγή κλινικών μελετών για την καλύτερη αντιμετώπιση των αρρώστων της Μονάδας. Οι κλινικές μελέτες παρέχουν νεότερες και πρωτοποριακές θεραπείες στους αρρώστους με πλασματο-κυτταρικές δυσκρασίες, και ιδιαίτερα σε αρρώστους που έχουν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές λόγω ανθεκτικής νόσου (έχουν δηλαδή εξαντλήσει τις καθιερωμένες θεραπείες). Επίσης παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα νέων συνδυασμών με αυξημένη αποτελεσματικότητα και πιθανώς μειωμένη τοξικότητα, προσπαθούν να εξασφαλίσουν εξατομικευμένη αντιμετώπιση σε ομάδες αρρώστων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (όπως συγκεκριμένες χρωμοσωματικές ανωμαλίες), παρέχουν τα υψηλού κόστους φάρμακα και τις εργαστηριακές/απεικονιστικές εξετάσεις δωρεάν στους αρρώστους και εξασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά την θεραπευτική προσέγγιση και παρακολούθηση των ασθενών.
Τα αποτελέσματα αυτών των κλινικών μελετών έχουν οδηγήσει στην καθιέρωση νέων θεραπειών στις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες οι οποίες έχουν αλλάξει δραματικά τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των νοσημάτων αλλά επίσης έχουν βελτιώσει εντυπωσιακά την έκβαση και την πρόγνωση των αρρώστων οι οποίοι αντιμετωπίζονται σήμερα με αυτές. Πολλές από τις θεραπείες που εγκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών καθοδηγήθηκαν από τον Καθηγητή Κο Δημόπουλο και από την Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών η οποία επιπλέον αποτέλεσε και το κέντρο (μεταξύ πλήθους κέντρων σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία) με την μεγαλύτερη συμμετοχή στην κλινική έρευνα. Τέτοιες θεραπείες, που σήμερα αποτελούν βασικές θεραπευτικές επιλογές σε όλο τον κόσμο, είναι η καθιέρωση των συνδυασμών λεναλιδομίδης και δεξαμεθαζόνης, πομαλιδομίδης και δεξαμεθαζόνης, ελοτουζουμάβης με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη, δαρατουμουμάβης με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη, καρφιλζομίδης και δεξαμεθαζόνης σε αρρώστους με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα. Επίσης οι συνδυασμοί ριτουξιμάβης με κυκλοφωσφαμίδη και δεξαμεθαζόνη στη Μακροσφαιριναιμία Waldenström, της ιβρουτινίβης με ή χωρίς ριτουξιμάβη στη Μακροσφαιριναιμία Waldenström, και ο συνδυασμός βορτεζομίδης και δεξαμεθαζόνης στην AL αμυλοείδωση καθιερώθηκαν μετά από κλινική έρευνα υπό την καθοδήγηση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ.
Τέλος, ακολουθώντας τα υψηλότερα και αυστηρότερα διεθνή πρότυπα η Ογκολογική / Αιματολογική Μονάδα και η Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών φέρει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001 από το 2012 που αφορά την παροχή θεραπείας σε επίπεδο Μονάδας Βραχείας Θεραπείας, τη διεξαγωγή μεταφραστικής έρευνας και τον σχεδιασμό και εκτέλεση κλινικών μελετών.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ-NEW

Ακολουθήστε μας στα Social Media

bannerT14