Η υγεία στο επίκεντρο

Η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη, η διεπιστημονική οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, ο εξορθολογισμός των δαπανών μέσω τεκμηριωμένων κλινικών πρακτικών προς όφελος των ασθενών και η υγεία ειδικών ομάδων πληθυσμού βρίσκονται στο επίκεντρο της θεματολογίας του 45ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (ΙΕΑ) που πραγματοποιείται στην Αθήνα, το διάστημα 15-18 Μαΐου 2019.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Καθηγητής κ. Ηλίας Μόσιαλος τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια, ταυτόχρονα με τις γνωστές παθογένειες του συστήματος υγείας, υπάρχουν και προσπάθειες βελτίωσης. Είναι όμως αποσπασματικές και όχι ενταγμένες σε συνολικό σχεδιασμό. “Χρειάζεται να περάσουμε σε ένα άλλο πρότυπο κοινωνικής παρέμβασης, που προτεραιότητά του θα είναι το επίπεδο και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ενίσχυση της κοινωνικής κινητικότητας. Το ζητούμενο είναι ένα αληθινά Δημόσιο Σύστημα Υγείας, με εισαγωγή των στοιχείων της διαφάνειας και του ανταγωνισμού, έτσι ώστε να γίνει καλύτερο για αυτόν που πρέπει πάντα να υπηρετεί, δηλαδή, τον ασθενή”, σημείωσε.

 

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Βασικό συστατικό των συστημάτων υγείας σήμερα είναι ο ισχυρός προσανατολισμός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) και η καθολική κάλυψη υγείας του πληθυσμού. Σημαντική  είναι η συμβολή της νέας  νομοθεσίας στη διεπιστημονική συνεργασία των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας («ομάδα υγείας») και την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών μονάδων. Χρειάζονται όμως ακόμη πολλά και τολμηρά βήματα στην ανάπτυξη δικτύων ΠΦΥ, στην ανάπτυξη υποδομών και προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών ΠΦΥ. Η κριτική που ασκήθηκε σε σχέση με το ποιος θα αναλάβει το ρόλο του οικογενειακού ιατρού (ΟΙ) και με την αποζημίωση τους (θεωρήθηκε αναντίστοιχη με το έργο και το ρόλο που αναλαμβάνει), οδήγησαν σε μη ανταπόκριση των ιατρών στις προσκλήσεις και περιορισμένη κάλυψη του πληθυσμού.

 

Θεραπευτικά πρωτόκολλα

Η εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων (ΘΠ) ως εργαλείων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αποτελεί την πρακτική εφαρμογή των κλινικών οδηγιών διάγνωσης και θεραπείας που βασίζεται στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. Επιτρέπουν την καταγραφή των ασθενών για χρόνιες νόσους, την παρακολούθηση της πορείας της νόσου κάθε ασθενούς, αποτρέπουν την εφαρμογή θεραπείας σε όσους δεν την χρειάζονται, παρέχοντας τη δυνατότητα στον κάθε ασθενή να έχει πρόσβαση στη θεραπεία που έχει ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων θεραπειών. Παράλληλα, η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τον εξορθολογισμό του συστήματος υγείας σε εθνικό επίπεδο. Τα προϊόντα που θα αποζημιώνονται πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη από τα υπάρχοντα προϊόντα, προστιθέμενη θεραπευτική αξία σε σχέση με τις ήδη αποζημιούμενες θεραπευτικές επιλογές, ισχυρά και αξιόπιστα κλινικά δεδομένα και θετικό πρόσημο στη σύγκριση κόστους/αποτελεσματικότητας.

 

Κλινικές μελέτες

Οι κλινικές μελέτες είναι το κύριο μέσο για την εφαρμογή της βασικής έρευνας σε θεραπείες και έχουν πολλαπλή προστιθέμενη αξία για την έρευνα και ανάπτυξη, ενώ συμβάλλουν στη διαμόρφωση ανθρώπινου κεφαλαίου με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τη χώρα. Συγκριτικά με το Βέλγιο-μια χώρα με παρόμοιο πληθυσμό- η χώρα μας έχει 80% λιγότερες μελέτες και 90% λιγότερα έσοδα λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και έλλειψης επαρκούς υποστήριξής τους από τις διοικήσεις των Νοσοκομείων και τη Πολιτεία.

 

Ανακουφιστική φροντίδα- Οι καλές προθέσεις δεν επαρκούν

Η Ανακουφιστική Φροντίδα επιδιώκει τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής ασθενών (και των οικογενειών τους) που αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με χρόνιες απειλητικές για τη ζωή ασθένειες (όπως ο καρκίνος, οργανικές ανεπάρκειες, νευροεκφυλιστική νοσήματα κλπ), μέσω της πρόληψης, αξιολόγησης και της ανακούφισης του πόνου και άλλων οργανικών συμπτωμάτων, ψυχοκοινωνικών καθώς και  πνευματικών προβλημάτων. Η φροντίδα αυτή παρέχεται από ομάδα λειτουργών υγείας, καθ’´ όλη τη διάρκεια της ασθένειας, παράλληλα ενδεχομένως με τη θεραπεία που έχει ως στόχο την ίαση,  στην περίοδο αποκατάστασης ή στο τελικό στάδιο ενώ συνοδεύει την οικογένεια και στο πένθος. Θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές της Ανακουφιστικής Φροντίδας με  έμφαση στην επικοινωνία, ιδιαίτερα αυτή των δυσάρεστων ειδήσεων, η αντιμετώπιση συμπτωμάτων στις χρόνιες παθήσεις,  στο σπίτι ή στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις επιθυμίες και τη συμμετοχή του ασθενούς στη διαμόρφωση του σχεδίου φροντίδας, αλλά και οι ιδιαιτερότητες της φροντίδας στο τέλος της ζωής.